Životna sredina

Grupe:
KONTAKT
 • DELTA DISTRIBUCIJAŽorža Klemansoa 37
  11000 Beograd
  Detalji
  • DMD DELTADonja Gorica bb
   81110 Podgorica
   Tel: +382 (20) 89 13 93
   Tel: +382 (20) 89 13 94
   Pošaljite e-mail
  • DELTA MOTORSRadnička 8
   11000 Beograd
   Tel: +381 (0)11 353 99 00
   Tel: +381 (0)11 353 99 01
   Fax: +381 (0)11 353 99 04
   www.bmw.rsPošaljite e-mail
  • DELTA POLOVNI AUTOMOBILI Omladinskih brigada 33a
   11030 Beograd
   Tel: +381 (0)11 2010 960
   Tel: +381 (0)62 294 864
   Pošaljite e-mail
  • EXCEPTIONVladimira Popovića 8a
   11000 Beograd
   Tel: +381 (0)64 880 77 98Pošaljite e-mail
Životna sredina
Poslovanje Delta Holdinga podrazumeva izraženu brigu o životnoj sredini i u oblasti proizvodnih procesa i u oblasti pružanja usluga.
 
Delta Holding realizovao je niz projekata usmerenih na zaštitu životne sredine. Neki od njih pionirskog su karaktera i realizovani su pre obavezujućih zakonskih normi. Naredni period obeležiće podizanje svesti i znanja o značaju energetske efikasnosti.
 
U sastavu Delta Holdinga posluje neprofitna organizacija Delta Pak - operater za upravljanje ambalažnim otpadom.
 


Ekološka farma svinja

U cilju održavanja izuzetno visokog nivoa sanitarne bezbednosti na farmi svinja Napredak u Staroj Pazovi primenjen je menadžment sistem All In All Out. Ovaj sistem podrazumeva da grupe životinja istovremeno ulaze u određenu fazu proizvodnje i istovremeno je napuštaju, što znatno olakšava upravljanje farmom.

U skladu sa evropskim propisima, životinjama je omogućeno slobodno kretanje, klimatski uslovi su kontrolisani i održavaju se na nivou da omoguće ostvarivanje maksimalnih rezultata u proizvodnji. Primenjena tehnologija uključuje i izuzetno visok ekološki nivo pre svega u tretmanu otpadnih voda.

Stajnjak sa farme dalje se prerađuje i koristi za đubrenje njiva, tako da otpadnih voda praktično i nema. Na taj način sprečeno je zagađenje lokalnih vodotokova, ne samo u odnosu na nacionalnu već regulative EU u ovoj oblasti.

Na farmi svinja Napredak u funkciji je postrojenje za iskorišćavanje bio mase, ostataka ratarske proizvodnje, kao energenata. Bez obzira na to što se ovaj način dobijanja energije zasniva na sagorevanju biomase, ustanovljeno je da je oslobođena količina CO2 manja od količine tog gasa koje biljke absorbuju u vegetacionom periodu.

Prečišćavanje otpadnih voda


Kompletan otpad koji nastaje tokom prerade mesa, tzv konfiskar (kosti, iznutrice, kozice…) i sveža krv sakupljaju se i odvoze u kafileriju.

Otpadne vode, tzv tečni otpad putem cevovoda odlaze u tank, u kome se vrši biološka prerada i tek onda ispuštaju se u gradski kolektor.

Proizvodnja brašna bez negativnih efekata za životnu sredinu

U industriji brašna i testenina Danubius poseduje najsavremeniji mlin u regionu za preradu pšenice. Mlin švajcarskog proizvođača Biler (Buhler) garantuje visok nivo sanitarne zaštite u preradi pšenice, omogućava sterilizaciju brašna, eliminaciju nečistoća i larvi insekata, izuzetno je energetski efikasan (dvostruko manja potrošnja struje), a što je najvažnije ne izbacuje nečistoće.

Štednja vode i energije

Na imanju Čelarevo, u voćnjaku jabuka Delta Agrara, na više od 100 hektara uveden je sistem zalivanja kap po kap. Ugrađeni softver precizno prati potrebe biljke za zalivanjem u skladu sa njenom razvojnom fazom i vremenskim uslovima, zbog čega se voda troši maksimalno racionalno.

U svim poslovnim jedinicama Delta Agrara u planu je da se u narednom periodu sav otpad koristi za proizvodnju električne energije koja bi se koristila za potrebe kompanije.

U izgradnji objekata koriste se nove vrste izolacionih materijala koji značajno sprečavaju gubitak toplotne energije.

Smanjenje emisije štetnih gasova

Delta Agrar je pokrenuo novi projekat upravljanja energijom. Napredni TEAMS softver za vođenje evidencije i pripremu izveštaja o stanju životne sredine omogućiće praćenje potrošnje sirovina, energije, vode i rezultirajuće emisije gasova, kao osnov za izveštavanje o CO2 kvotama.

Delta Automoto je na tržištu Srbije promovisao ekološki model Honda Civic Hybrid. Sve kampanje u vezi sa ovim modelom automobila sadrže poruku da očuvanju životne sredine treba posvetiti mnogo više pažnje.

Reciklaža

U okviru Delta Holdinga posluje neprofitna organizacija Delta Pak - operater za upravljanje ambalažnim otpadom. U saradnji sa akterima u lancu upravljanja ambalažnim otpadom Delta Pak radi na unapređenju sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Delta Holdingu i u Srbiji uopšte. Obavljajući aktivnosti prikupljanja, sortiranja i skladištenja ambalažnog otpada Delta Pak unapređuje životni prostor svih nas.