Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Menadžment Delta Holdinga zasnovan je na primeni znanja i iskustva vodećih svetskih kompanija, kao i na redovnom prilagođavanju tržišnim uslovima u Srbiji i regionu.

Poslovanje Kompanije odlikuje brzo donošenje odluka, njihovo efikasno sprovođenje i precizno merenje poslovnih rezultata. Akcenat je na usvajanju i primeni najmodernije tehnologije i znanja u svim oblastima rada Kompanije.

Poslovanjem Delta Holdinga upravlja Izvršni odbor. Izvršni odbor čine potpredsednici Kompanije i generalni direktori grupa-članica Delta Holdinga.

Upravni odbor nadzire poslovanje kompanije, odobrava strateške planove i fokusira se na strategiju društvene odgovornosti i zapošljavanja mladih.

Bord direktora čine stručnjaci – rukovodioci poslovnih jedinica i ekspertskih službi Delta Holdinga.

Planovi poslovanja kreiraju se na strateškim kolegijumima. Rezultate poslovanja i planove za narednu godinu analizira veliki Godišnji kolegijum Delta Holdinga.

Delta redovno objavljuje godišnji Izveštaj o održivom poslovanju, koji izrađuje prema GRI metodologiji i uz reviziju vodećih revizorskih kuća.