Korporativni identitet

Grupe:
KONTAKT
 • DELTA DISTRIBUCIJAŽorža Klemansoa 37
  11000 Beograd
  Detalji
  • DMD DELTADonja Gorica bb
   81110 Podgorica
   Tel: +382 (20) 89 13 93
   Tel: +382 (20) 89 13 94
   Pošaljite e-mail
  • DELTA MOTORSRadnička 8
   11000 Beograd
   Tel: +381 (0)11 353 99 00
   Tel: +381 (0)11 353 99 01
   Fax: +381 (0)11 353 99 04
   www.bmw.rsPošaljite e-mail
  • DELTA POLOVNI AUTOMOBILI Omladinskih brigada 33a
   11030 Beograd
   Tel: +381 (0)11 2010 960
   Tel: +381 (0)62 294 864
   Pošaljite e-mail
  • EXCEPTIONVladimira Popovića 8a
   11000 Beograd
   Tel: +381 (0)64 880 77 98Pošaljite e-mail
Korporativni identitet

Članice Delta Holdinga posluju u okviru sistema u kome poslovodstvo holdinga donosi strateške odluke i usmerava poslovanje sistema. Članice imaju autonomnost, ali i odgovornost za rezultate poslovanja.

U svim segmentima korporativne komunikacije Delta Holding nastoji da iskaže svoja visoka poslovna stremljenja i liderske pozicije koje ostvaruje na tržištu.

Kompanija se u komunikaciji rukovodi sledećim principima:

Otvorenost
Dijalog i dvosmerna komunikacija sa zainteresovanim grupama
Pristupačnost za medije
Kultura razgovora uz strogu zabranu govora mržnje
Pravovremeno, jasno i precizno prenošenje poruke
• Upotreba svih kanala komunikacije, digitalnih i tradicionalnih

Vizuelni identitet Delta Holdinga čine materijalna, grafička sredstva, koje je Kompanija odabrala, definisala i standardizovala da bi sebe predstavila javnosti u skladu sa svojim vrednostima.

Logotip Delta Holdinga kreiran je sa ciljem da vizuelno izrazi postojanost, vitalnost i konkurentnost Kompanije i stvori pozitivnu percepciju Kompanije u javnosti.

Logotipu je pridodat slogan koji izražava misiju Kompanije: Creating Business.

Pomoćne grafičke elemente vizuelnog identiteta čini tangram sistem.

 
Istorijat logotipa:

Tokom svog postojanja, Kompanija je unapređivala i menjala svoj vizuelni identitet u skladu sa svojom poslovnom evolucijom.

Novim vizuelnim identitetom uvedenim 2016. godine, Delta Holding iskazuje svoju fleksibilnost i spremnost na promene.
 

1991. - 2001.

2001. - 2015.

2016.