O Kompaniji

Delatnosti

Grupe:
KONTAKT
Delatnosti

Članice Delta Holdinga bave se agrarnom proizvodnjom, proizvodnjom hrane, izvozom, uvozom, zastupanjem inostranih kompanija, distribucijom robe široke potrošnje, prodajom automobila, razvojem nekretnina i razvojem novih tehnologija.

Delta Holding uspešno posluje u Srbiji i svoje poslovne planove usmerava na internacionalno tržište. Ostvarujući uspešne poslovne rezultate i gradeći partnerske odnose sa inostranim kompanijama, Delta Holding ostvaruje i ekonomski rast Srbije.

Delta Holding svoje poslovanje realizuje kroz pet organizacionih celina: Delta Agrar Grupa, Delta Food Processing, Delta Real Estate Grupa, Delta Distribucija i divizija novih tehnologija.

Poslovni partneri Delta Holdinga su: Pioneer, British American Tobaco, Johnson, ABASF, Syngenta, Honda, BMW, MINI, InterContinental Hotels Group, Bayer, Beieresdorf, Generali Group, Ferrero, Delhaize Group, Banca Intesa...