Monika Pejčić

Grupe:
KONTAKT

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Na poziciji Direktora sektora za ljudske resurse u Delta Holdingu nalazi se od oktobra 2018. godine.

Svoju karijeru započela je u Banca Intesa, na poziciji asistenta za PR i marketing u Departmanu za korporativne komunikacije. U Deltu dolazi 2013. godine, putem programa Mladi lideri, a 2014. godine preuzima funkciju menadžera za interne komunikacije Delta Holdinga.

U dosadašnjoj karijeri bavila se unapređenjem komunikacije i zadovoljstva zaposlenih, ali i digitalnom transformacijom kompanije i uvođenjem inovacija u okviru aktivnosti Komiteta za inovacije i digitalnu transformaciju Delta Holdinga, čiji je član i koordinator.

Govori engleski i služi se francuskim jezikom.