Mira Cvijetić

Grupe:
KONTAKT

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Prvi posao počinje u Delti, 1993. godine. Do danas je zaposlena u Kompaniji na rukovodećim pozicijama u sektoru finansija i računovodstva.

Član je Srpskog fiskalnog društva, Fin&Tax Committee u okviru AmCham Serbia i Tax Committee u okviru Foreign Investors Council (poslovno udruženje Savet stranih investitora).

Govori engleski jezik.